+48 515 121 091
Zygmunt Bartosiewicz - ZnanyLekarz.pl

Polityka prywatności

Drodzy Klienci! Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych jest Klinika Fizjoterapii Zygmunt Bartosiewicz, ul. Marszałkowska 87 lok. 113, 00-683 Warszawa, NIP: 7122908862, numer telefonu: 515 121 091, adres email: kontakt@klinikafizjoterapii.com, zwana dalej Klinika Fizjoterapii.

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy dane?
Państwa dane osobowe Klinika Fizjoterapii przetwarza w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
  2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
  3. obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  5. analiz i badań sposobu korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Klinikę Fizjoterapii (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  7. w celach marketingowych (na czas trwania umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes; po zakończeniu umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?
W celu wykonania usługi wymagamy od Państwa podania danych zawartych w formularzach, które wypełniają Państwo na pierwszej wizycie. Możemy Państwa poprosić również o podanie dodatkowych danych (np. swoich zainteresowań oraz hobby), których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy, jednak niepodanie może znacznie ograniczyć jakość świadczenia usług na rzecz Państwa.

Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie, m.in. naszym podwykonawcom.
Państwa dane są również udostępniane innym podmiotom, które administrują danymi we własnym imieniu. Są to m.in. firmy kurierskie i pocztowe, w zakresie w jakim stają się oni administratorami.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Państwa dane?
Czas przechowywania Państwa danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy jest uzależniony od Ustawodawcy i wynika z przepisów prawa. Dane osobowe do celów marketingowych udzielone na podstawie zgody przechowujemy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Prawa osób fizycznych
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy muszą Państwo podawać dane?
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z usług Kliniki Fizjoterapii.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Klinika Fizjoterapii nie prowadzi automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt

Klinika Fizjoterapii
mgr Zygmunt Bartosiewicz

ul. Marszałkowska 87 lok. 113
00-683 Warszawa

NIP 7122908862