Rehabilitacja w sporcie

Rehabilitacja w sporcie to nie tylko tzw. „gaszenie pożarów”, czyli pomoc w przypadku przeciążeń czy urazów narządu ruchu. To także profilaktyka, czyli działania pozwalające zapobiec potencjalnym kontuzjom. W Klinice Fizjoterapii wierzymy, że odpowiednio wcześnie wdrożone elementy prewencji mogą „uratować” niejedno uczestnictwo w zawodach sportowych. Zapobieganie urazom jest procesem dość skomplikowanym, wymagającym regularności, ale co najważniejsze, jest procesem możliwym.

Co leczymy

Oferujemy rehabilitację w stanach:

 • ostrych
 • przewlekłych;
 • pooperacyjnych.

Skupiając się na pracy w zakresie tzw. fizjoprofilaktyki szukamy deficytów (m.in. mięśni nadmiernie skróconych lub osłabionych, ograniczonych zakresów ruchomości stawu lub stawów nadruchomych), a następnie wdrażamy odpowiednie działania prewencyjne. 

Metody leczenia

Nasi fizjoterapeuci specjalizują się w pracy w zakresie kontuzji narządu ruchu. Wdrażane postępowania opieramy na najważniejszych naukach, takich jak anatomia, biomechanika, fizjologia człowieka oraz patomechanika. Połączenie tej wiedzy ze znajomością różnych jednostek chorobowych czy zespołów bólowych narządu ruchu, pozwala nam trafić w potrzeby pacjenta i skutecznie eliminować przyczyny powstałych  przeciążeń. Metody oraz częstotliwość rehabilitacji są zawsze indywidualnie dobierane do potrzeb pacjenta. Uwzględniają stan zdrowotny, możliwości oraz oczekiwania pacjenta. Nasi fizjoterapeuci korzystają z następujących technik:

 • ortopedyczna terapia manipulacyjna (OMT/OMPT);
 • terapia manualna Kaltenborn Evjenth, głównie: masaż poprzeczny, masaż podłużny, trakcja, mobilizacja, manipulacja, poizometryczna relaksacja mięśni;
 • terapia manualna Muligana;
 • terapia manualna Maitlanda;
 • terapia manualna Cyriax
 • neuromobilizacjie;
 • mobilizacja powięzi wg Stecco;
 • terapia powięziowa (FDM);
 • medyczny trening terapeutyczny;
 • plastrowanie (Kinesiology Taping);
 • osteopatia;
 • terapia tkanek miękkich;
 • terapia punktów spustowych
 • proproiceptywne torowanie nerwowo – mięśniowego (PNF);
 • ćwiczenia rehabilitacyjne;
 • pinoterapia / pinopresura (Piny i Katy)
 • masaż kręgosłupa;

Duży nacisk kładziemy na profilaktykę. Jej zasadniczym elementem jest edukacja – nasi pacjenci otrzymują szereg zaleceń, które powinni wdrożyć zarówno w swój trening, a także regenerację, aby redukować niekorzystne efekty nadmiernych przeciążeń i/lub zapobiegać ich występowaniu w przyszłości.

Zakończenie

Rehabilitacja w sporcie jest procesem złożonym, którego kolejnym etapem jest wdrożenie wyuczonych, nowych funkcji stawów i mięśni, a także zasad z zakresu fizjoprofilaktyki do swojego środowiska sportowego. Warto podkreślić, że cennym uzupełnieniem fizjoterapii w tym zakresie jest medyczny trening rehabilitacyjny lub trening funkcjonalny.